Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Quý
Nhóm trưởng nhóm Toán Nguyễn Văn Quý
Ngày tháng năm sinh 28/06/1984
Giới tính
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Thầy Nguyễn Văn Quý về giảng dạy tại trường từ năm 2007

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều