Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thơm
Nhóm trưởng nhóm Lý Nguyễn Thị Thơm
Ngày tháng năm sinh 20/03/1980
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Cô Nguyễn Thị Thơm về giảng dạy tại trường từ năm 2003

Cô Nguyễn Thị Thơm về trường từ năm 2003

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều