Thông tin chi tiết:
Nguyễn Đức Hướng
Tổ trưởng Nguyễn Đức Hướng
Ngày tháng năm sinh 01/07/1984
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Thầy Nguyễn Đức Hướng về giảng dạy tại trường từ năm 2007

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều