Thông tin chi tiết:
Hoàng Thị Dinh
Giáo viên Hoàng Thị Dinh
Ngày tháng năm sinh 16/11/1984
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Cô Hoàng Thị Dinh về giảng dạy tại trường từ năm 2006

Cô Hoàng Thị Dinh về giảng dạy tại trường từ năm 2006

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều