Thông tin chi tiết:
Bùi Trọng Thắng
Giáo viên Bùi Trọng Thắng
Ngày tháng năm sinh 12/04/1986
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Thầy Bùi Trọng Thắng về giảng dạy tại trường từ năm 2008

Thầy Bùi Trọng Thắng về giảng dạy tại trường từ năm 2008

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều