Thông tin chi tiết:
Trịnh Thị Oanh
Giáo viên Trịnh Thị Oanh
Ngày tháng năm sinh 10/09/1992
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Cô Trịnh Thị Oanh về giảng dạy tại trường từ năm 2013

Cô Trịnh Thị Oanh về giảng dạy tại trường từ năm 2013

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều