Thông tin chi tiết:
Trịnh Hoàng Thương
Tổ trưởng tổ Xã hội Trịnh Hoàng Thương
Ngày tháng năm sinh 07/05/1980
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Cô Trịnh Hoàng Thương về giảng dạy tại trường từ năm 2003

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều