Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Nga
Nhóm trưởng nhóm Tiếng Anh Nguyễn Thị Nga
Ngày tháng năm sinh 23/06/1979
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Cô Nguyễn Thị Nga về giảng dạy tại trường từ năm 2003

Cô Nguyễn Thị Nga về giảng dạy tại trường từ năm 2003

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều