Thông tin chi tiết:
Dương Thị Đào
Giáo viên Dương Thị Đào
Ngày tháng năm sinh 10/10/1982
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Cô Dương Thị Đào về giảng dạy tại trường từ năm 2008

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều