Ban lãnh đạo
 • Trịnh Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cô Trịnh Thị Oanh về giảng dạy tại trường từ năm 2013

 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm trưởng nhóm Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cô Nguyễn Thị Nga về giảng dạy tại trường từ năm 2003

 • Dương Thị Vương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cô Dương Thị Vương về giảng dạy tại trường từ năm 2003

 • Nguyễn Thị Thiêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cô Nguyễn Thị Thiêm về giảng dạy tại trường từ năm 2009

 • Dương Thị Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cô Dương Thị Đào về giảng dạy tại trường từ năm 2008

 • Vũ Thị Mai Tú Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm trưởng nhóm Văn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cô Vũ Thị Mai Tú Thành về giảng dạy tại trường từ năm 2005

 • Trịnh Hoàng Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Xã hội
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cô Trịnh Hoàng Thương về giảng dạy tại trường từ năm 2003

 • Phạm Thị Bích Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cô Phạm Thị Bich Ngọc về giảng dạy tại  trường từ năm 2004

 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cô Nguyễn Thị Huệ về giảng dạy tại trường từ năm 2007

 • Nguyễn Hồng Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cô Nguyễn Hồng Nhung về giảng dạy tại trường từ năm 2007

Tin tức
Tin đọc nhiều