Thông tin chi tiết:
Phạm Thị Bích Ngọc
Bí thư Đoàn trường Phạm Thị Bích Ngọc
Ngày tháng năm sinh 12/07/1981
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Cô Phạm Thị Bich Ngọc về giảng dạy tại  trường từ năm 2004

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều