Ban lãnh đạo
 • Phạm Thị Bích Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cô Phạm Thị Bich Ngọc về giảng dạy tại  trường từ năm 2004

 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cô Nguyễn Thị Huệ về giảng dạy tại trường từ năm 2007

Tin tức
Tin đọc nhiều