Thông tin chi tiết:
Vũ Bá Học
Chi ủy viên, Phó Hiệu trưởng Vũ Bá Học
Ngày tháng năm sinh 19/03/1983
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Thầy Vũ Bá Học về công tác tại trường từ năm 2006

Thầy Vũ Bá Học về công tác tại trường từ năm 2006

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều