Ban lãnh đạo
 • Phạm Văn Nang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thầy Phạm Văn Nang về công tác tại trường từ năm 2002

 • Vũ Bá Học
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên, Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thầy Vũ Bá Học về công tác tại trường từ năm 2006

 • Phạm Ngọc Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng 
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Thầy Phạm Ngọc Hà về công tác tại trường từ năm 2007

Tin tức
Tin đọc nhiều